Coniu - Ứng dụng quản lý và tương tác mầm non

Tải ứng dụng Coniu

Coniu là gì?

Ứng dụng quản lý và tương tác mầm non – Coniu là hệ thống phần mềm trực tuyến hỗ trợ công việc quản lý, tổng hợp và báo cáo hàng ngày của nhà trường; cung cấp công cụ tương tác thông minh giữa Quản lý – Giáo viên – Phụ huynh trên điện thoại. Coniu đồng thời là mạng xã hội mầm non, nơi chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm trong quá trình nuôi dạy trẻ.

Đăng nhập

Đăng ký

ĐĂNG KÝ TRƯỜNG - GÓP Ý


LIÊN HỆ